Wstęp

Witamy na stronie internetowej Koła PZW DOLSK.

 

 

 Ogłoszenie

 

 

Zarząd Koła PZW w Dolsku informuje wszystkich wędkarzy naszego Koła, że dnia 04.02.2018r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku odbędzie się zebranie sprawozdawcze  za rok 2017 .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania
 4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego zebrania
 5. Sprawozdania
  • Zarządu
  • SSR
  • Komisji Rewizyjnej
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami
 7. Wręczenie odznaczeń, dyplomów i pucharów
 8. Zatwierdzenie budżetu i planu pracy na rok 2017
 9. Zapytania i wolne głosy.

 

Prosimy o aktywny udział w zebraniu.

                                                      Zarząd Koła

 

Wydawanie zezwoleń wędkarskich na Okręg Poznań w dniach: Poniedziałek (12:00-16:00), Czwartek i Piątek (10:00-12:00)

Regulamin korzystania przez wędkarzy ze stawu w Pokrzywnicy dostępny w dziale Aktualności

Na bloga liczniki