Regulamin połowu ryb na stawie gminnym położonym na działkach nr 27, 28/1, 29 w Pokrzywnicy.

Regulamin połowu ryb na stawie gminnym
położonym na działkach nr 27, 28/1, 29
w Pokrzywnicy.

Prawo wędkowania na stawie będącym pod opieką Koła PZW Dolsk
(zgodnie z umową zawartą z UMiG w Dolsku) posiadają członkowie koła
PZW Dolsk z zachowaniem postanowień Amatorskiego Połowu Ryb z
następującymi ograniczeniami:

1.Staw przeznaczony jest w głównej mierze do nauki wędkowania przez
młodych adeptów wędkarstwa.

2.Łowisko może być również udostępniane zorganizowanym grupom
wędkarzy będących członkami Koła PZW Dolsk w celu zorganizowania
zawodów wędkarskich .

3.Wejście na teren ogrodzonej działki, na której położony jest staw
możliwe jest wyłącznie po zapisaniu się u osoby wydającej klucz do
łowiska ( Skarbnik Koła PZW Dolsk – Rynek w Dolsku ).

4.Wędkujący lub opiekun zobowiązany jest do okazania kontrolującym
aktualnej karty wędkarskiej.

5.Wędkować można wyłącznie z brzegu metodą spławikowo – gruntową.

6.Wędkowanie dozwolone jest w okresie od 1.04 do 31.10 w soboty
i niedziele oraz dni świąteczne , a także przez cały okres wakacji
letnich – od świtu do zmierzchu .

7.Dzieci i młodzież do lat 18-stu mogą wędkować wyłącznie pod
nadzorem osoby uprawnionej do opieki (biorącej pełną
odpowiedzialność za nieletnich podopiecznych).

8.Na łowisku obowiązuje zasada ,,złów i wypuść” (z możliwością
przetrzymywania ryb w odpowiedniej siatce przez okres wędkowania) ,
złowione ryby nie mogą być zabierane z łowiska.

9.Na terenie łowiska należy zachować bezwzględny porządek
(korzystający zabierają śmieci ze sobą).

10.Na terenie łowiska można rozpalić ognisko wyłącznie w miejscu do
tego przeznaczonym z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad
bezpieczeństwa.

11.Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu będzie skutkowało
zakazem wstępu na w/w łowisko.

12.Wszelkie wątpliwości dotyczące powyższego regulaminu należy
konsultować i wyjaśniać u Prezesa Koła PZW Dolsk.