Szkółka Wędkarska

Celem powstania Szkółki jest przekazanie wiedzy z zakresu różnych technik wędkarskich poprzez zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Poznanie regulaminu PZW pozwoli uczestnikom kończącym kurs na przystąpienie do egzaminu na kartę wędkarską. Pierwsze spotkanie odbyło się dnia 01 kwietnia 2016 r. o godzinie 17:00 w Stanicy Wędkarskiej Koła PZW Dolsk ul. Podrzekta. Do udziału dziecka w zajęciach Szkółki niezbędna jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów.
Z wędkarskim pozdrowieniem Zarząd Koła PZW Dolsk.

W piątek 02.09.2016 o godz. 17:30 w Rybakówce odbędzie się pierwsze powakacyjne spotkanie Szkółki Wędkarskiej, na które serdecznie zapraszamy zainteresowanych.